Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2022/05/29
Ej inloggad
Datum: 2022/05/29
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Bastasjö Friskola


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


Bastasjö förskola är numera en del av Atvexagruppen


 

 Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plats: Delta
Skriv ut sidan

Hej!

Delta är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Vi samarbetar mycket med Beta som också är en småbarnsavdelning. Vi som arbetar på avdelningen är Marie, Linda P, Tina och Hannah. 

På Delta sover de flesta barnen i sovlådor utomhus och en del inne på madrass samt vid behov en sagovila för de barn som är vakna. Vi strävar efter att vara utomhus varje dag och delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska bli sedda och våga ta plats. 

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga i gruppen. Trygghet är grunden för allt lärande! Vi lägger stor vikt vid bemötandet av barn och föräldrar. Vi strävar också efter att skapa tillfällen för barnen att öva sin självständighet och skapa självtillit samt blir trygga med de rutiner som finns på förskolan. 

Vi lägger stor vikt vid barnens språkliga utveckling. Vi använder oss av tecken för att förtydliga i kommunikationen med barnen. Språket är av betydelse för god kommunikation mellan barnen och för att utveckla barnens sociala kompetens.

Temat för hösten 2021 är Babblarna. Babba, Bibbi, Bobbo, Doddo, Dadda och Diddi är gestalter i sagor, presenterar aktiviteter och material, ge barnen utmaningar inom ämnerna språk, matematik och problemlösning, skapande verksamhet, motorik, naturvetenskap och social kompetens.

 

 Vi som arbetar på Delta är: 

   
Hannah
hannah(dot)melin(at)bastasjoforskola(dot)se
Tina
tina(at)bastasjoforskola(dot)se
   
Marie
marie(dot)rydell(at)bastasjoforskola(dot)se
Linda P
linda(at)bastasjoforskola(dot)se