Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2021/11/27
Ej inloggad
Datum: 2021/11/27
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Bastasjö Friskola


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


Bastasjö förskola är numera en del av Atvexagruppen


 

 Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plats: Gamma
Skriv ut sidan

Hej och varmt välkomna till avdelning Gamma på Bastasjö förskola. 

Läsåret 21/22 är Gamma en femårsavdelning och vi som arbetar här heter Agnes, Sara, Hannah och Josefine.
 
Gammas vision är att skapa en inkluderande verksamhet där varje barn ges förutsättningar att utveckla såväl specifika förmågor och kunskaper som sin egen personlighet och identitet, samt även möjlighet att påverka sin tillvaro här på förskolan. 
 
I vår inomhusmiljö finns flertalet olika leklådor med varierande lekmaterial som barnen kan använda i de olika miljöerna och så också bära med sig in i ett annat rum. Rummen är utformade för att motverka stereotypa könsroller, där leklådorna syftar till att utmana barnen till lekar i såväl olika konstellationer som med olika lekmaterial. 
"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva" (Läroplanen för förskolan 2018) 
 
I verksamheten startas höstterminen upp med att träna på rutiner, skapa trygghet och lära känna varandra igen. Vi startar också upp vårt avdelningsprojekt. Ett projekt som kommer att kretsa kring staden Karlskrona där såväl kulturellt som socialt betingade symboler, platser och funktioner i samhället kommer synliggöras. I arbetet fokuseras barns språkutveckling samt matematiska, fysikaliska och tekniska förmåga. Utgångspunkten i arbetet på avdelningen och så i projektet ligger barnens nyfikenhet där deras frågor, funderingar och intressen driver arbetet framåt. 
 
Se gärna in på vårt instagramkonto för en närmare titt på verksamhetens innehåll. Kontot heter bastasjogamma. Det finns även en länk om du inte har ett eget instagramkonto: http://instagram.com/bastasjogamma
 
     
Agnes
agnes(at)bastasjoforskola(dot)se
Sara
sara(at)bastasjoforskola(dot)se

                 Hannah                              hannah(dot)oberg(at)bastasjoforskola(dot)se