Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/06/01
Ej inloggad
Datum: 2023/06/01
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Bastasjö Friskola


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


Bastasjö förskola är numera en del av Atvexagruppen


 

 Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plats: Gamma
Skriv ut sidan

Hej och varmt välkomna till avdelning Gamma på Bastasjö förskola 

 

Läsåret 22/23 är Gamma en 5-årsavdelning, och vi som arbetar här heter Mia, Catrin, Victoria och Johanna.
 
Gammas vision är att skapa en inkluderande verksamhet där varje barn ges förutsättningar att utveckla såväl specifika förmågor och kunskaper som sin egen personlighet och identitet, samt även möjlighet att påverka sin tillvaro här på förskolan. 
 
I vår inomhusmiljö finns flertalet olika leklådor med varierande lekmaterial som barnen kan använda i de olika miljöerna och så också bära med sig in i ett annat rum. Rummen är utformade för att motverka stereotypa könsroller, där leklådorna syftar till att utmana barnen till lekar i såväl olika konstellationer som med olika lekmaterial. 
"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva" (Läroplanen för förskolan 2018) 
 
 
     
 
 

Bilder från vårt nuvarande tema "kroppen"

 

 
 

Se gärna in på vårt instagramkonto för en närmare titt på verksamhetens innehåll. Kontot heter bastasjogamma. Det finns även en länk om du inte har ett eget instagramkonto: http://instagram.com/bastasjogamma

 

 

 

 

 
     
   

                                  gamma(at)bastasjoforskola(dot)se