Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2019/10/22
Ej inloggad
Datum: 2019/10/22
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Karlskrona Språkskola


Kommande stängningsdagar:

Måndag 28/10

Tisdag 7/1

 


Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plats: Gamma
Skriv ut sidan

Hej!

På avdelning Gamma arbetar Sara, Agnes och Lena. 

Det här läsåret kommer Gamma att vara en avdelning med treåringar.

Vår verksamhets profilering är språket. Vi strävar efter att stimulera varje barns språkutveckling

 

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Lpfö 18)


På Gamma har vi leklådor med olika lekmaterial, som barnen kan bära med sig in i ett rum. Rummen är utformade för att motverka stereotypa könsroller. Leklådorna utmanar barnen till att leka i olika konstellationer och med olika lekmaterial. Vi har även montessorimaterial på avdelningen och arbetar med montessoricirklar.

 

"För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva" (Lpfö 18)

 

Vi börjar höstterminen -19 med att träna på rutiner, skapa trygghet och lära känna varandra. Vi kommer att observera barnens lek för att se vad de verkar intresserade av. Utifrån det formar vi Gammas miljö och gör pedagogiska planeringar. Dessa planeringar kommer finnas tillgängliga ute i hallen, så även förskolans läroplan samt annan viktig information.

 

Gamma har ett instagramkonto där vi visar vår verksamhet. Kontot heter bastasjogamma. Det finns även en länk om du inte har ett eget instagramkonto: http://instagram.com/bastasjogamma


 

     
Agnes
agnes(at)bastasjoforskola(dot)se
Sara
sara(at)bastasjoforskola(dot)se
Lena 
lenab(at)bastasjoforskola(dot)se