Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2019/04/19
Ej inloggad
Datum: 2019/04/19
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Karlskrona Språkskola


Vi söker en personlig assistent på 75%. Klicka här för att läsa mer om tjänsten på arbetsförmedlingens hemsida.


Besök våra bloggar!

Bastasjöförskola

Alfa

Beta

 Gamma 

Delta

Epsilon

Gamla Epsilon


Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plats: Gamma
Skriv ut sidan

Hej!


På avdelning Gamma arbetar Sara, Agnes, Lena, Marie och Marina. Marie kommer att täcka upp på flera avdelningar även denna termin.

Det här läsåret kommer Gamma att vara en avdelning med fyra- och femåringar.

Vår verksamhets profilering är språket. Vi strävar efter att stimulera varje barns språkutveckling.

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förkskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98)."
 

Den fysiska miljön på Gamma innehåller många öppna ytor som ska inge ett lugnt intryck. Därför har vi valt att inte klä väggarna med för mycket material samt att det inte finns leksaker i rummen. I stället har vi leklådor med olika lekmaterial, som barnen kan bära med sig in i ett rum. Rummen är neutrala för att motverka stereotypa könsroller och låta barnets fantasi avgöra vad det kan användas till. För att stimulera barnens lek  har vi  leklådor där vi utmanar barnen att leka i olika konstellationer och med olika lekmaterial. Vi har även montessorimaterial med fokus på språkövningar och på matematik.

Vi börjar läsåret ht 17 med att träna på rutiner, skapa trygghet och lära känna varandra. Vi kommer att observera barnens lek för att se vad de verkar intresserade av. Utifrån det formar vi Gammas miljö och gör pedagogiska planeringar. De finns för er föräldrar att läsa ute i hallen. Gamma har ett instagramkonto där vi visar vår verksamhet. Kontot heter bastasjogamma. Det finns även en länk om du inte har ett eget instagramkonto: http://instagram.com/bastasjogamma


 

     
Agnes
agnes(at)bastasjoforskola(dot)se
Sara
sara(at)bastasjoforskola(dot)se
Lena 
lenab(at)bastasjoforskola(dot)se