Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout

Adress:
Bastasjö förskola
Strövarvägen 2
371 52 Karlskrona
info(at)bastasjoforskola(dot)se
 
 

Anmälan till förskolan

aktuellt

Anmälan till Karlskrona Montessorifriskola

Anmälan till Bastasjö Friskola


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


Bastasjö förskola är numera en del av Atvexagruppen


 

 Vi vill tipsa om sjukvårdsupplysning för er föräldrar: https://www.1177.se/Blekinge/Tema/Barn-och-foraldrar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plats: Profil
Skriv ut sidan

Språk


Nationellt har man idag börjar arbeta för att höja statusen på språk i förskolan och skolan. Vi, alltså Sverige har ofta intalat oss att vi arbetar aktivt med språk i förskola och skola, men studier visar att det var så för tjugo år sedan men att man sedan tappat fokus.

Att tidigt bli säker i sitt språk skapar självkänsla, vilket är oerhört viktigt för alla människor, alla organisationer och samhällen. Att kunna tänka, prata, formulera sig i text, tillägna sig kunskap via läsning och media ska vara en rättighet.

Barn lär sig på olika sätt och vid olika tidpunkt. När viser ett barn resa sig sträcker vi fram fingret som stöd för att barnet ska våga ta sitt första steg. Precis så vill vi göra med språket.

Intresse för böcker-läs mycket
Intresse för bokstäver- plocka fram material som ger lust att fortsätta
Intresse för att skriva- se till att det alltid finns bra material att använda i barnets närhet för att träna och utveckla handen.
Nyfiken på andra språk- plocka in engelska

Det handlar om att föräldrar och pedagoger tillsammans observerar barnet och ger vad som behövs för att stötta en bra utveckling. Barn i förskolåldern är postiva till det mesta, det gäller att ta vara på det!

På Bastasjö förskola strävar vi efter en verksamhet som genomsyras av en medveten hållning då det gäller utvecklandet av barnets alla språk.