Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2022/08/14
Ej inloggad
Datum: 2022/08/14
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


10-års jubileum och namnbyte firades vid skolstarten!

Läs mer här i BLT:s artikel


Läsårstiderna för läsåret 2021/2022 hittar du här!


 Här kan du se resultatet från skolinspektionens enkätundersökning 2020.

Skolinspektionen 

Här kan du se resultatet från vår enkät vt-21

Skolenkät 2021


Bastasjö friskola är numera en del av Atvexagruppen

 

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

 Elevhälsan på Bastasjö Friskola


 

Elevhälsans uppdrag

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

 
Vilka ingår i elevhälsan?

Rektor

Rektor Annika Lundin har det yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan.
Ni når Annika Lundin på telefon 0455-655981 eller via mail
annika(dot)lundin(at)bastasjofriskola(dot)se

 

Uppsats av Annika:

Elevhälsan-Framgångsfaktorer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

 


Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Lena Areklätt och hon är specialistutbildad barnsjuksköterska. Hon finns på skolan två dagar i veckan, oftast onsdagar och torsdagar.
Ni når Lena på telefon 072-644 47 83 eller via mail 
lena(dot)areklatt(at)bastasjofriskola(dot)se

 

Om du vill veta mer om skolsköterskans uppdrag och vad som ingår i Elevhälsans Medicinska Insats, klicka här!

 


Specialpedagog
 

Vår specialpedagog heter Rianne Jeroense, hon finns på skolan varje dag.
Ni når Rianne på skolans telefon, men lättast på mail

rianne(dot)jeroense(at)bastasjofriskola(dot)se
 

Om du vill veta mer om hur Rianne arbetar, klicka här