Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


 

 

 


Bastasjö friskola är numera en del av Atvexagruppen

 

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

 Elevhälsan på Bastasjö Friskola


 

Elevhälsans uppdrag

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

 
Vilka ingår i elevhälsan?

Rektor

Rektor Annika Lundin har det yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan.
Ni når Annika Lundin på telefon 0455-655981 eller via mail
annika(dot)lundin(at)bastasjofriskola(dot)se

 

Uppsats av Annika:

Elevhälsan-Framgångsfaktorer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

 


Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Maria Boson. Hon finns på skolan två dagar i veckan, oftast onsdagar och torsdagar.
Ni når Maria på telefon 072-644 47 83 eller via mail 
maria(dot)boson(at)bastasjofriskola(dot)se

 

Om du vill veta mer om skolsköterskans uppdrag och vad som ingår i Elevhälsans Medicinska Insats, klicka här!

 


Specialpedagog
 

Vår specialpedagog heter Rianne Jeroense, hon finns på skolan varje dag.
Ni når Rianne på skolans telefon, men lättast på mail

rianne(dot)jeroense(at)bastasjofriskola(dot)se
 

Om du vill veta mer om hur Rianne arbetar, klicka här 

 

 

Elevhälsans psykosociala insats

 

Skolkuratorns roll

Jag som skolkurator är en av parterna i skolans elevhälsa och krisgrupp. Som skolkurator arbetar jag med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, föräldrar, lärare och övrig skolpersonal. Det viktigaste för mig är att ha elevens behov i fokus och även se till helheten. I mina arbetsuppgifter ingår även att ge information och service i sociala frågor och ha kontakt med andra myndigheter.

 

En stor del av mitt arbete handlar om samtal. Samtal sker med enskilda elever, elevgrupper, föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

 

Oavsett frågor eller problem kan du alltid vända dig till mig för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som vi inte kan lösa via skolan, men då hjälper jag dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

 

Till mig kan du vända dig då du behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor, t ex när barnet inte trivs i skolan, vid problem i kompisrelationer, ensamhet, mobbning eller utanförskap. Jag finns även till hands när barn behöver vägledning vid bekymmer som nedstämdhet, aggressionsutbrott, familjerelaterade problem, förändringar i vardagen, ätstörningar, hbtq-frågor m.m.

 

Kontakt:


 Skolcoach: Johanna Fagerström mail: johanna(dot)fagerstrom(at)bastasjofriskola(dot)se