Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2022/10/07
Ej inloggad
Datum: 2022/10/07
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


10-års jubileum och namnbyte firades vid skolstarten!

Läs mer här i BLT:s artikel


Läsårstiderna för läsåret 2022/2023 hittar du här!


 Här kan du se resultatet från skolinspektionens enkätundersökningar.

Skolinspektionen 

Här kan du se resultatet från vår enkät vt-22

Skolenkät 2022


Bastasjö friskola är numera en del av Atvexagruppen

 

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

Elevhälsans medicinska insats

 

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I det ingår hälsosamtal och hälsokontroller, enklare sjukvårdsinsatser samt information/diskussion i elevgrupper. Detta innebär att ni vid olika sjukdomstillstånd, t ex långvarig feber, halsont, magont mm, ska vända er till vårdcentralen, då sådana tillstånd kan behöva utredas mer ingående. Om skolsköterskan finns på plats är hon självklart behjälplig för elever som skadar sig eller blir sjuka under skoldagen.

Eleverna erbjuds besök hos skolsköterskan enligt basprogram

Förskoleklass: Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vi går igenom uppgifterna från BVC och hälsouppgiften som fylldes i inför skolstarten samt pratar kring trivsel i skolan och levnadsvanor. Innan eller i samband med besöket kontrolleras elevens syn, hörsel, längd och vikt. 

År 2: Hälsobesök, kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt.

År 4: Hälsosamtal mellan skolsköterska och elev. Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare. Eleven gör en hälsoenkät kring levnadsvanor, skola och fritid som ligger till grund för samtalet. Kontroll av tillväxt och rygg.

År 6: Hälsobesök; kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt och rygg.
Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma och ni kan alltid kontakta skolsköterskan om det finns misstanke om att ert barn ser eller hör dåligt.

Vaccinationer

Elevhälsans medicinska insats följer det svenska vaccinationsprogrammet för barn som påbörjades på BVC:
År 2: Erbjudande om vaccination mot MPR – mässling, påssjuka och röda hund.

År 5: Erbjudande om vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen innefattar två doser. Andra dosen ges 6-12 månader efter den första.

Skolläkaren

Vår skolläkare heter Jörgen Landehag och är barnläkare. Han har tidsbeställd mottagning 2 tillfällen/termin. Ta kontakt med skolsköterskan för tidsbokning till skolläkaren.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.

Samarbete

Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolans rektor och specialpedagog. Vid behov sker även samarbete med sjukvårdspersonal på vårdcentral, barnmottagningen, barnhabilitering och BUP.

 

Allergi eller andra sjukdomar

Har ditt barn allergi eller andra sjukdomar är det viktigt att skolans personal meddelas. Om ditt barn medicinerar och kan behöva akut medicin under skoltid ska en handlingsplan för egenvård i skolan fyllas i. Denna handlingsplan skall upprättas mellan vårdnadshavare och rektor och eventuellt annan personal som är nära eleven. Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för eventuella mediciner som barnet behöver under skoldagen. Det innebär att vårdnadshavare lämnar läkemedlet till skolan samt informerar personalen om läkemedlet. Vid behov av egenvårdsplan ta kontakt med rektor.

 

Vid födoämnesallergi eller behov av kostanpassningar ska en blankett fyllas i och lämnas till skolkök eller skolsköterska. Blanketterna finns under InfoMentor – Information - Filer