Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2023/10/03
Ej inloggad
Datum: 2023/10/03
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


 

 

 


Bastasjö friskola är numera en del av Atvexagruppen

 

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

Specialpedagog


Specialpedagogen heter Rianne Jeroense. Rianne arbetar mycket i klasserna och är därför en naturlig del i elevernas vardag. Det specialpedagogiska arbetet går först och främst ut på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att tillsammans med övriga pedagogerna skapa lärmilöer som är anpassade för alla elever, lärmiljöer där alla elever trivs och därmed lärmiljöer där lärandet kan äga rum.

 

När en elev eller en pedagog stöter på utmaningar i undervisningen kan specialpedagogen rådfrågas. Det kan vara så att en pedagog befarar att en elev, trots extra anpassningar, inte når upp till kunskapskraven eller elever som behöver mer ledning och stimulans än vad som kan erbjudas inom ramen för klassrumsundervisning. Specialpedagogen kan då erbjuda följande:

 

·         Pedagogisk handledning

·         Pedagogiska kartläggningar på individ-, grupp- och organisatorisk nivå

·         Pedagogiska utredningar samt olika tester

·         Förslag på åtgärder på individ-, grupp- och organisatorisk nivå

·         Observationer

·         Upprättande av åtgärdsprogram när eleven befaras att inte nå upp till kunskapskraven

·         Guidning i användandet av alternativa lärverktyg och lärmiljöer

·         Samtal med eleven och föräldrarna

·         Intensiv lästräning med BRAVKOD metoden

·         Läs- och skriv utredning

·         Utbildningstillfällen kring sådant som är nytt för pedagogerna.

 

 

Det specialpedagogiska arbetet följer alltid Skolverkets rekommendationer samt har en stark förankring i den senaste forskningen. Specialpedagogen har även ett nära samarbete med specialpedagogen och speciallärare på Karlskrona Montessoriskola.

 

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolans rektor och skolsköterska. Elevhälsoteamet har en viktig förebyggande och hälsofrämjande roll på skolan.

 

Vid behov har specialpedagogen kontakt med Kommunens stödteam, Habiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

 

Specialpedagogen arbetar även med rePULSE i klasserna men även på individnivå. rePULSE är en arbetsmetod som är välbeprövad och används för de som behöver jobba med impulskontroll och träna sociala färdigheter.