Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2020/10/28
Ej inloggad
Datum: 2020/10/28
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


10-års jubileum och namnbyte firades vid skolstarten!

Läs mer här i BLT:s artikel


Läsårstiderna för läsåret 2020/2021 hittar du här!


 Här kan du se resultatet från skolinspektionens enkätundersökning 2020.

Skolinspektionen 


 

 

Skriv ut sidan

Angående klagomål

I vår nya skollag finns följande att läsa i Kap 4 § 8

”Rutiner för klagomål”

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt ” I EduLexUs skolor och förskolor ser vi klagomål som signaler på att vi behöver reflektera över något som vi inte sett eller som vi inte tagit på tillräckligt allvar.

 

Vårt mål är att alla barn, föräldrar och vuxna ska känna att de kan presentera åsikter både negativa och positiva. Vi som personal inser att alla har sin egen sanning och verklighet att utgå ifrån, vilket gör att vi måste lyssna in de åsikter som finns för att på ett respektfullt och nyanserat sätt hantera det som kommit fram. Föräldrar, barn och personal ska veta vart de kan vända sig om de vill bli hörda.

 

I EduLexUs AB gäller följande när förälder/barn vill lämna klagomål

1/första steget. Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan lämnas till närmast berörd personal inom förskola, skola, fritidshem.

 

2/andra steget. Gäller ditt klagomål verksamheten i stort för en förskola, en skola, ett fritidshem, framför du detta till ansvarig rektor.

 

3/tredje steget. Klagomål gällande rektor lämnar du till styrelseordförande Eric Ullström ( 0708-24 24 38).

 

4/sista steget. Klagomål mot fristående skola, som står under kommunens tillsyn, lämnas till kunskapsförvaltningen på telefonen 0455-30 30 00.