Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


 

 

 


Bastasjö friskola är numera en del av Atvexagruppen

 

Plats: Om skolan
Skriv ut sidan

Välkommen till Bastasjö Friskola

 

På vår skola har vi elever från förskoleklass till år 6. Skolan ligger i det natursköna området Bastasjö och har nya frächa lokaler med en fantastisk skolgård och nära till naturen.

 

Bastasjö Friskola

 

 

Rustar dig för framtiden - i en trygg och ordnad skolmiljö

 

 

Skolans vision - sinne och kropp i rörelse för ett livslångt lärande, förverkligar vi genom:

- Värdegrund

- Språk

- Rörelse

- Skolans övertygelse

 

Språk

 

För att förstå vad språk är jobbar vi medvetet med såväl nya som gamla ord och begrepp tillsammans med eleverna redan från F-klass.

Vi hälsar på varandra med namn när vi möts i korridoren.

Vi vårdar vårt språkbruk och tänker på hur vi talar till varandra.

Vi är förebilder för varandra - såväl elever som vuxna.

 

Rörelse

 

Fritidshemmets aktiviteter erbjuder eleverna möjligheter till fysisk aktivitet under skolveckan, både inne och ute.

- Skolgårdslärare som erbjuder rastaktiviteter under veckan.

- Morgongymnastik för F-klass - åk 1, varje morgon.

- Bollskola två gånger i veckan, på Brinova Arena, för elever inskrivna på fritids.

- Idrott och hälsa bedrivs i skolans idrottshall på Gräsvik och i skolans närområde.

- Vi har en skolgård som uppmuntrar till lek och rörelse under elevens hela skoldag.

 

Skolans övertygelse för livslångt lärande

 

- Arbetsro

- Tydligt ledarskap

- Struktur och ordning

- Goda relationer

 

Tillsammans skapar detta de bästa förutsättningar där lärare kan undervisa och eleven lär sig.