Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2020/08/11
Ej inloggad
Datum: 2020/08/11
Login Logout

Adress:
Bastasjö Friskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)bastasjofriskola(dot)se 


 

aktuellt

 


Läsårstiderna för läsåret 2020/2021 hittar du här!


 Här kan du se resultatet från skolinspektionens enkätundersökning 2020.

Skolinspektionen 


 

 

Plats: Om skolan > Bakgrund
Skriv ut sidan

Styrelse

Bastasjö Friskola styrs av en styrelse sammansatt av människor vars vision i första hand är att utveckla skolan nu och i framtiden.

För att en verksamhet ska få hållbar utveckling måste styrelsen ha förmågan att ligga steget före i att utmana och utveckla.


Några av de begrepp som styrelsen sätter upp som viktiga i sitt arbete:


Långsiktighet

För att lyckas krävs väl förankrade mål. Varje beslut som fattas tas i riktning mot målen. Målen ska vara både långsiktiga och kortsiktiga, både ekonomiska, strategiska och pedagogiska. Målen ska vara väl kommunicerade i företaget. Processerna som pågår för att nå målen ska engagera alla i företaget.


Stabilitet

Med långsiktig planering blir arbetet i företaget enklare att förutse och det blir lättare att möta förändringar. Genom långsiktig planering skapar vi trygghet bland personal och föräldrar vilket förhoppningsvis leder till kontinuitet bland personal och föräldrar.


Personal

Bastasjö Friskolas allra viktigaste resurs är personalen. Inget företag är starkare än sin svagaste länk - därför arbetar vi med att all personal ska känna sig sedd och få möjlighet att utvecklas både i grupp och enskilt. Vi jobbar hårt för att skapa och bibehålla en "vi-andan"  som av utomstående på besök ska benämnas som en "härlig och öppen atmosfär".


Föräldrar

Bastasjö Friskola ser föräldrar som en viktig resurs.  Därför blir det oerhört viktigt att arbetet på skolan är öppet för våra föräldrars åsikter och funderingar. Medinflytande och engagemang är viktiga faktorer.