Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/06/01
Ej inloggad
Datum: 2023/06/01
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan
  
Så här jobbar vi på  ”fritids” på
Karlskrona Montessorifriskola!
 
 
Vi vågar vara vuxna. Viktigt att vi anpassar vårt beteende utifrån ålder och situation. Ibland kan det vara påkallat att vara allvarlig normbärare och ibland handlar det om skoj och lek.
 
Vi är en viktig del i relationsskapandet med våra föräldrar, det bygger vi bland annat genom att ta oss tid att prata med de föräldrar som vill det.
 
Vi ska förmedla våra erfarenheter/ kunskaper om barnen till lärarna
 
Vi arbetar medvetet med barnens identitetsutveckling genom att möta varje barns förutsättningar och behov.
 
Vi samverkar mellan avdelningarna för att ge en verksamhet som passar alla barn med tanke på deras individuella utveckling.
 
Vi siktar framåt- vilka är framtidens fritidsbarn? Viktig diskussion som vi vill hålla igång. Barnen får vara delaktiga och ges möjlighet till påverkan genom våra fritidsråd.
 
Vi prioriterar socialt samspel framför datoranvändning.
 
Vi vill möta barnens allt snabbare vardag med ”lugna stunder”.
 
Vi vill prata med varandra ”öga mot öga”
 
Vi vill hjälpa föräldrarna att förstå att de och ”hemmets lugna vrå” är viktig för barnen.
 
Montessori fritids innebär
-          förberedd miljö
-          hjälp mig att klara mig själv
-          frihet under ansvar
 
Vi ser möjligheter inte problem. Vi vill vara trovärdiga bland annat genom prestigelöshet.
 
Denna plan revideras varje år i december. Vid detta tillfälle ska också kommande års planeringsdagar läggas ut.