Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2020/05/24
Ej inloggad
Datum: 2020/05/24
Login Logout

Sjukanmälan
Sker till respektive avdelning

Elevhälsan

Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


Årsplan för utvecklingssamtal år F-9 


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


 Mjukvara:

De filformat vi använder oss av
 

  

Plats: Grupper/Råd
Skriv ut sidan

Grupper/Råd


 

Aktuella grupper på skolan:

 

Ledningsgrupp -  På skolan har vi en ledningsgrupp som består av rektor Malin Lundström, bitr. rektor Karin Eiman - Nilsson och fritidsansvarig Magnus Svensson. Vi träffas kontinuerligt och har ett tätt samarbete som vi hoppas ger nöjd personal och naturligtvis nöjda elever och föräldrar!

 

Skolråd- Består av representanter från föräldrar,skolledning och personal vid behov.
 

Elevråd - Består av elevrepresentanter från år f-9 och personal. Vi har delat upp det i två olika elevråd:F-5 och 6-9
 

Skol-if - Består av elevrepresentanter från år f-9 och personal.
 

Höstmarknadssamordning - I oktober har vi höstmarknad, om du har något att bidra med eller några frågor hör av dig till Malin Lundström eller Karin Eiman Nilsson.
 

Matråd - För elever år F-5. Består av kökspersonalen, Cecila Bovbjerg och Johanna Karlsson och elever för att utveckla och diskutera olika matfrågor.
 

Miljöråd - för elever år F-5. Ansvarig pedagog är Jannica Lundin.