Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Plats: Huslaget
Skriv ut sidan

                                                 
Administration           Skolhälsovård     Skolcoach       Lokalvård          Köket         

 

 
Administration

Med administration, inköp och ekonomi jobbar Anne-Kristine, Ulrika och Marie. Du kanske har en fråga om t ex fritidsfakturan eller en blankett? Hör av Dig till oss så gör vi vårt bästa för att räta ut frågetecknen.

Vi finns på plan 2 om du vill besöka oss. Annars kan du ringa eller maila.

Bra service och snabba svar vill vi ge såväl elev som förälder!
Måndag - Fredag 08.00-15.30
 

Administration

Anne-Kristine Svensson
anne-kristine(at)karlskronamontessori(dot)se

 

Ekonomi

Ulrika Henningsson, ulrika(dot)henningsson(at)karlskronamontessori(dot)se

 


Skolhälsovård

Skolsköterskan

Har regelbunden mottagning på skolan. Till henne kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

Skolläkaren

Har tidsbeställd mottagning på skolan 2 ggr per termin. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Samarbete

Skolsköterskan ingår i elevhälsovårdsteamet tillsammans med skolans rektorer, skolcoach och specialpedagoger. Vid behov sker även samarbete med sjukvårdspersonal på vårdcentral, barnmottagningen, barnhabilitering och BUP.

Sjukvård

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vid sjukdomstillstånd rekommenderas därför att föräldrar kontaktar sin vårdcentral eller 1177 för råd och behandling. Självklart har skolsköterskan en rådgivande funktion de dagar hon är på plats på skolan och är då behjälplig för elever som skadar sig eller blir sjuka under skoltid.   

Vi vill också att du kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen t.ex. allergi. Skolhälsovården vill också hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan t.ex. oklar trötthet, magont eller misstanke om mobbing m.m. Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör skolhälsovården kontaktas.

 

Maria Boson

maria(dot)boson(at)karlskronamotnessori(dot)se

Skolcoach

Johanna Fagerström är vår skolcoach som har kuratorfunktion med lång erfarenhet av arbete med barn och är utbildad KBT-terapeut mm.

 

Skolcoachens roll

Skolcoachen är en utav parterna i skolans elevhälsa och krisgrupp. Som skolcoach arbetar man med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, lärare, föräldrar och övrig skolpersonal. Hela tiden och med elevens behov i fokus är det skolkuratorns uppgift att se till helheten. I skolcoachens arbetsuppgifter ingår även att ge information och service i sociala frågor och ha kontakt med andra myndigheter.

 

En stor del av skolcoachens arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

 

Oavsett frågor eller problem kan man alltid vända sig till skolcaochen för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som skolkuratorn inte har resurser att lösa, men då hjälper coachen dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

 

När kan du vända dig till skolcoachen?

Till skolcoachen kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan röra sig om t.ex. frågor rörande;

skolsituationen

då barnet inte trivs i skolan

problem i kompisrelationer

ensamhet

mobbning eller utanförskap

barnet mår dåligt; nedstämdhet, aggressionsutbrott

familjerelaterade problem

förändringar i vardagen 

 

Johanna Fagerström

johannaka(at)karlskronamontessori(dot)se

 

 

 

Lokalvård

Som lokalvårdare på skolan, jag städar och håller ordning för stora och små. Även beställningar av matrial mm ska göras då och då. Lokalerna är många och eleverna likaså, men jag får ju en hjälpande hand ibland - särskilt av dom små. 

 

Carina Andersson
carina(at)karlskronamontessori(dot)se


Köket - husets hjärta

Karlskrona Montessorifriskola handhar ett öppet kök mot matsal och dörr i dörr liggande disk. Här jobbar vi två kockar och en diskare bland barn och personal. 250 portioner lagas i köket varje dag där synen på vällagad kost följer skolans tankar och värderingar om människan och miljön. Högst upp i huset ligger restaurang Eldorado där de äldsta eleverna äter. Restaurang Waterloo ligger på entréplanet i anslutning till kök och disk. Här äter de yngre eleverna. 
 

 

Richard Wallin

richard(at)karlskronamontessori(dot)se

  Marie Ahltoft
mariea(at)karlskronamontessori(dot)se