Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2020/05/25
Ej inloggad
Datum: 2020/05/25
Login Logout

Sjukanmälan
Sker till respektive avdelning

Elevhälsan

Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


Årsplan för utvecklingssamtal år F-9 


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


 Mjukvara:

De filformat vi använder oss av
 

  

Plats: Om skolan
Skriv ut sidan

Välkommen till Karlskrona Montessori!

 

I det natursköna Gullbernaområdet finns F-9-skolan med Montessoripedagogik som bas. Vi har förstärkt timplan i engelska och idrott.

Våra lokaler är fina och ändamålsenliga, och i våra ”restauranger” serverar kocken tilltalande och nylagad mat.

Redan i tidig ålder tränar eleverna sig att ta ansvar över sitt skolarbete. På detta sätt utvecklar de sin empati för allas lika värde och allas olikheter.

Den stora mängden konkret materiel samt de varierade undervisningsformerna förstärker barnens inlärning – vi går från konkret till abstrakt.