Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/10/03
Ej inloggad
Datum: 2023/10/03
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan

Angående klass-/studieresor och lägerskolor

på Karlskrona Montessorifriskola

 
Vision och värdegrund
När skolan startade 2001 planerade huvudmannen hur de ville lägga upp rutiner och principer runt resor och lägerskolor. De ville bland annat flytta fokus från klassresor till att skapa kombinerade klass-/studieresor. Viktigt var att alla skulle kunna delta.
Detta dokument beskriver hur vi arbetar för att förverkliga vår vision gällande lägerskolor och klass-/studieresor.
 
Inledningsvis vill vi tydligt förmedla våra grundläggande tankar:
 
-          Alla elever ska ges möjlighet att följa med och delta oavsett ekonomiska förutsättningar och engagemang i planerade aktiviteter.
 
-          Det är varje klass (föräldrar och elever) som i tidiga skolår tar ett demokratiskt beslut om huruvida de skall engagera sig och arbeta för att få ihop pengar till en klass-/studieresa i år 9 (till ett engelsktalande land).
 
-          Det är föräldrar och elever som lägger upp en plan för hur de ska agera för att få ihop den summa som behövs för att kunna betala halva klass-/studieresan i år 9.
 
-          Den person som utses som kassör bör agera ödmjukt och hänsynsfullt utifrån varje enskild familjs förutsättningar.
 
-          Skolan anordnar ett antal aktiviteter under skolåren där det skapas möjligheter för att få in pengar till klasskassan om föräldrar och elever visar på engagemang och vilja.
 
-          Om det finns meningsskiljaktigheter i en klass runt ovanstående punkter är det viktigt att detta förmedlas till rektor eller huvudman.
 
 
Skollagen om avgifter
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.
 
11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare
på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. Skollag (2010:800)
 
Plan för klass-/studieresor och lägerskolor
Under sin tid på Karlskrona Montessorifriskola planerar vi för att eleverna ska få vara med om följande:
 
År F-3           Lägerskola på våren med övernattning för år 2-3.
År 4-6           Lägerskola på hösten med övernattning.
År 7               Vinterutbildning/Skidresa i januari.
År 9               Klass-/studieresa till engelsktalande land under hösten.
 
Aktiviteterna ovan ska inte innebära något annat än obetydliga kostnader då det gäller ekonomin. Resan i år 9innebär dock en insats från eleverna från F-klass till år 8 eftersom det förutsätter att klasskassan kan stå för halva kostnaden.
 
Klass-/studieresa till engelsktalande land i år 9
Skolans mål är att våra nior gör en resa till England. Vi gör resan redan på hösten för att eleverna ska få med sig färdigheter som de har nytta av under år 9. Vi ser på elevernas resultat på bl.a. de Nationella proven att detta är en bra strategi.
 
Vi planerar för att resan kommer att bestå av:
 
 
Målet är att alla ovanstående kostnader ingår i resans pris och att det bara är eventuella fickpengar som eleven själv bidrar med. Skolan betalar halva kostnaden för resan. Andra halvan står klasskontot för.

Resans innehåll och upplägg
Sista helgen i september eller första i oktober tar vi tåget från Karlskrona till Köpenhamn och därifrån vidare med flyg till London. Vi möts upp av representanter från språkutbildningsföretaget Churchill house och åker buss till Ramsgate. Väl framme i Ramsgate åker eleverna taxi till de familjer de ska bo hos under en vecka.
 
Familjerna har stor vana av att ta emot ungdomar på språkresa och eleverna bor 2-3 stycken i varje familj. Tanken med att bo i familj är att eleverna ska omges av det engelska språket så mycket som möjligt och att de ”tvingas” att använda engelskan. Värdfamiljen ska se till att eleverna får frukost och middag.
 
Eleverna har engelskkurs med inhemska lärare varje förmiddag från måndag till fredag. Utbildningen sker i grupper om ca 12-13 elever och omfattar totalt 15 timmar. De får ett intyg på genomgången kurs och också ett betyg/omdöme på sina kunskaper. Vi får ofta höra att våra elever är väldigt duktiga i engelska.
På eftermiddagarna är det olika aktiviteter. På måndagen blir det lite ”lära känna aktiviteter” i Ramsgate.
 
En dag åker vi till Canterbury, en väldigt trevlig stad med bland annat en välkänd katedral som vi besöker. Varje kväll är det aktiviteter i Churchill house lokal. Det kan vara disco, karaoke spelkvällar, maskerad mm.
 
Lördagen tillbringar vi i London med en rundtur för att se kända sevärdheter som Big Ben, 10 Downing Street, Buckingham Palace, West Minister Palace. Det blir också egen tid att vandra runt i London.
På söndagen körs vi tillbaka till London för att ta flyget tillbaka till Köpenhamn och sedan vidare till Karlskrona med tåg.
Nu är eleverna påfyllda och nöjda och de har fått bevis på att de behärskar engelskan på ett bra sätt.

De senaste åren har eleverna varit flitiga och jobbat ihop bra klasskassor, vilket gjort att vi kunnat göra flera extra aktiviteter. Vi har haft tillräckligt med pengar för att köpa gemensam lunch varje dag i skolans aktivitetslokal. Vi har på fredagen kunnat gå ut och äta en fantastisk fish and chips på ett väldigt bra ställe. Vi har åkt till ett shoppingcenter utanför Ramsgate och vi har gått på bio. Något år gjorde vi en utflykt till Ramsgate Tunnels som är ett tunnelsystem från andra världskriget som finns under hela Ramsgate.
 
Vissa år har år 9 dessutom haft pengar kvar i klasskassan för att kunna göra en ordentlig utflykt på klassens dag precis innan de har sin avslutning.
 
Följande planeras att ingå i Englandsresans pris där skolan och klasskontot står för hälften vardera:
 
Beroende på hur mycket klassen jobbat ihop kan följande innefattas:
 
 
 

Filen i pdf-format