Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/06/01
Ej inloggad
Datum: 2023/06/01
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Plats: Om skolan > Profil
Skriv ut sidan

Profil

Karlskrona Montessorifriskola är, som namnet säger, en skola med Montessoripedagogik.

På Karlskrona Montessorifriskola använder vi Montessoripedagogiken för att förverkliga målen i våra styrdokument. Läs gärna mer om vårt arbete med Montessoripedagogiken här.
 

Vi har valt att förstärka engelska och idrott/hälsa i vår timplan, detta var ett beslut som togs vid skolans uppstart.

Vi vill förbereda våra elever för framtiden och anser att en god förmåga och starka kunskaper i engelska är bra. Idrott och Hälsa ser vi som hälsofrämjande och något som vi gärna vill ge våra elever mycket av. Vi ger våra elever mer undervisningstid i dessa två ämnen än vad skollagen kräver genom att använda timmarna som heter ”skolans val”.  

 

Vårt arbete med förstärkt engelska:

·         Utökad timplan
·         Vi börjar arbeta med engelskan redan i förskoleklass
·         Skolgemensamma temadag varje termin
·         Arbetar med läsloggar år 1-4 samt gemensamma klassböcker år 5-9
·         Fadder-engelska mellan äldre och yngre elever på skolan
·         Integrera engelskan i andra ämnen - ”A touch of english”
·         Tillåtande klimat i klassrummet skapar trygga elever som vågar prova och utmana sig själva. 
·         Använda engelska språket i skolvardagen på ett enkelt, lekfullt och nyfiket sätt
·         Målsättning att eleverna i år 9 får möjlighet att åka till England på klass/studieresa.
 
 Vårt arbete med förstärkt Idrott och Hälsa:
Vad det gäller Idrott och Hälsa så ser vi viljan och glädjen till rörelse som det viktigaste. Förutom att ha idrott inomhus i idrottshall har vi även friluftsliv utomhus och då oftast i närmiljön.