Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2020/03/30
Ej inloggad
Datum: 2020/03/30
Login Logout

Sjukanmälan
Sker till respektive avdelning

Elevhälsan

Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 

 

Årsplan för utvecklingssamtal år F-9 


 Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


 Mjukvara:

De filformat vi använder oss av
 

  

Skriv ut sidan

Våra värdeord

Våra värdeord finns med oss varje dag!

 
Glädje
Att få lyckas på mina villkor
Att få känna gemenskap med elever och personal
Uppmuntran till och tid för varandra
 
 
Hänsyn/Respekt
Vi hälsar alltid på varandra
Att bry sig om alla och visa empati
Vara lyhörd för olikheter
Öppenhet, för andra förslag och andras åsikter
 
 
Engagemang
Intresse för det vi gör
Att få medverka och påverka skapar engagemang och motivation
Utveckling som bibehåller engagemanget
Goda kontakter mellan personal - föräldrar - elever
 
 
Kvalitet
I stort och smått, inåt och utåt
Kompetent personal genom utbildning och fortbildning
Tydlighet i vad vi står för och vad vi har för mål
Anpassad och väl förberedd miljö
 
 
Trovärdighet
Att skapa och känna tillit och förtroende
Dela samma värderingar för att sträva åt samma håll
Gemensamt språk och samma budskap skapar tydlighet
Leva upp till det vi lovar, eller inte lovar
Vi är människor - ibland blir det fel
Ärlighet