Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/10/03
Ej inloggad
Datum: 2023/10/03
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan

  Karlskrona Montessorifriskola AB ingår i Atvexagruppen  


Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola. Vi brinner för att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet och som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt.
 
Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi är stolta över alla våra dotterbolag som tillsammans erbjuder verklig mångfald. Vi värnar våra verksamheters olikheter men några saker förenar hela Atvexagruppen, våra värdeord – olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet – är viktiga värderingar som genomsyrar alla våra verksamheter.
 
Vi är också övertygade om att de bästa besluten fattas nära barn och elever. Alla våra dotterbolag arbetar självständigt med egen ledning. Med det sagt är ägandet viktigt och inom Atvexagruppen jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägarskap. Vi stöttar i de frågor våra chefer behöver hjälp med och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda.
 
Lärande mellan verksamheterna är ytterligare något vi brinner för och vi skapar kontinuerligt forum där medarbetare från olika bolag möts och delar idéer. Vi tror inte att alla ska göra likadant men att vi blir starkare tillsammans när vi kan lära och inspireras av varandra.
 
En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.
Våra verksamheter bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne och Blekinge, södra och östra Norge samt norra Tyskland. Atvexa AB:s 20 självständiga dotterbolag arbetar under olika varumärken och har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I Atvexagruppen finns idag totalt 146 förskolor, 33 skolor, en särskola och cirka 3 790* medarbetare och 16 100 barn och elever.
 
Atvexas vision är: ”Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa.”
 
Läs gärna mer om vår vision och Atvexa som helhet här.
 
Atvexa och våra dotterbolag är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.
 
* antal medarbetare, inte antal årsarbetare