Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan

                          Pythagoras                   

 

NOVi på Pythagoras har ett nära samarbete mellan elever, lärare och föräldrar. Vi betonar vikten av att eleverna utvecklar självständighet och ansvarskänsla. Detta sker genom att eleverna i stor omfattning arbetar i projektform.

Daglig planering

Eleverna  förväntas klara av sin dagliga planering i samråd med sin mentor. Vi strävar efter att ha tydliga målbeskrivningar för att öka elevens medvetenhet om sitt eget lärande. Här ger vi varje elev möjlighet att synas och att arbeta efter sin egen förmåga.

Under skoldagarna arbetar eleverna efter den individuella planeringen, föreläsningar, genomgångar och laborationer i väl fungerande ämnessalar.

Vi-andan

Prata liteVi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklar sina sociala förmågor genom ämnesövergripande grupparbeten och varje vecka har vi en schemalagd timme som kallas SMIL-timmen. Under denna tid arbetar vi t med studieteknik, motivation, inflytande och laganda. ”Vi-andan” och gemenskapen stärker vi också genom kick-off dagar, vinterutbildning i fjällen och språkresa till England.  

Lokalerna för högstadiet är anpassade efter deras behov, där finns både möjlighet till avskildhet, lugna arbetsplatser, utrymmen för social samvaro och föreläsningssalar.