Karlskrona Språkskola Utskriftsdatum: 2020/03/30
Ej inloggad
Datum: 2020/03/30
Login Logout

Adress:
Karlskrona Språkskola
Strövarvägen 4
371 52 Karlskrona

tel: 0455-655 985
info(at)karlskronasprakskola(dot)se 

Anmälan till skolan
 

aktuellt

 


Angående klagomål

Klicka på länken ovan för att läsa om våra rutiner för klagomål.


Läsårstiderna för läsåret 2019/2020 hittar du här!


 Här kan ni se resultatet från den enkätundersökning som vi genomfört under våren 2019.

Vår egen

Skolinspektionen (vt 2018) 

(välj Kommun och Skola i den gula sökrutan till höger som heter Hitta beslut)


Artikel om oss i tidningen Enterprise Magazine.

http://www.enterprisemagazine.se/

nyheter/Karlskrona_Sprakfriskola


Datum för Nationella Prov läsåret 19/20:  

År 3 och År 6


Här kan ni läsa KSF:s sockerpolicy!   

 

Plats: Kontakta oss
Skriv ut sidan

Angående klagomål

I vår nya skollag finns följande att läsa i Kap 4 § 8

”Rutiner för klagomål”

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt ” I EduLexUs skolor och förskolor ser vi klagomål som signaler på att vi behöver reflektera över något som vi inte sett eller som vi inte tagit på tillräckligt allvar.

 

Vårt mål är att alla barn, föräldrar och vuxna ska känna att de kan presentera åsikter både negativa och positiva. Vi som personal inser att alla har sin egen sanning och verklighet att utgå ifrån, vilket gör att vi måste lyssna in de åsikter som finns för att på ett respektfullt och nyanserat sätt hantera det som kommit fram. Föräldrar, barn och personal ska veta vart de kan vända sig om de vill bli hörda.

 

I EduLexUs AB gäller följande när förälder/barn vill lämna klagomål

1/första steget. Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan lämnas till närmast berörd personal inom förskola, skola, fritidshem.

 

2/andra steget. Gäller ditt klagomål verksamheten i stort för en förskola, en skola, ett fritidshem, framför du detta till ansvarig rektor.

 

3/tredje steget. Klagomål gällande rektor lämnar du till styrelseordförande Eric Ullström ( 0708-24 24 38).

 

4/sista steget. Klagomål mot fristående skola, som står under kommunens tillsyn, lämnas till kunskapsförvaltningen på telefonen 0455-30 30 00.