Verksamheten

Fritidshemmet

Montessori fritids innebär: förberedd miljö, hjälp mig att klara mig själv och frihet under ansvar.

Varje dag vid skolans slut startar fritids med att vara ute. Då är det fri lek och vår fina skolgård erbjuder en hel del roliga aktiviteter att göra. Det sociala samspelet uppmuntrar vi genom t.ex spel, pyssel, lek både ute och inne. Vårt mål med fritids är att anpassa aktiviteterna efter barnens behov och intresse. Några av aktiviteterna vi brukar ha på fritids är månadens pyssel, aktivitetsfredagar, grillning på dansbanan, simning och bakning.

Ansök om plats i fritidshemmet

När ditt barn är i behov av fritidshemsplats kontaktar ni fritidshemsansvarig Magnus.

Kontakta fritids

Skolelever hämtar leksaker och aktivitetsmaterial från bod ute på skolgården

Fritids rutiner och öppetider

Morgon

Fritids öppnar varje morgon kl. 06.30. Vi tar emot de första barnen i Waterloo, ingång Trinomens entré.

Frukost serveras fram till kl. 07.30. Därefter är barnen välkomna till sin avdelning där en pedagog går ut med dem.

Eftermiddag

Mellanmål dukas fram ca 14.00–15.00 och frukt serveras ca 16.30.

Klockan 17:30 stänger fritids för dagen.

Så jobbar vi på fritids

 • Vi vågar vara vuxna. Viktigt att vi anpassar vårt beteende utifrån ålder och situation. Ibland kan det vara påkallat att vara allvarlig normbärare och ibland handlar det om skoj och lek.
 • Vi är en viktig del i relationsskapandet med våra föräldrar, det bygger vi bland annat genom att ta oss tid att prata med de föräldrar som vill det.
 • Vi ska förmedla våra erfarenheter/ kunskaper om barnen till lärarna
 • Vi arbetar medvetet med barnens identitetsutveckling genom att möta varje barns förutsättningar och behov.
 • Vi samverkar mellan avdelningarna för att ge en verksamhet som passar alla barn med tanke på deras individuella utveckling.
 • Vi siktar framåt- vilka är framtidens fritidsbarn? Viktig diskussion som vi vill hålla igång. Barnen får vara delaktiga och ges möjlighet till påverkan genom våra fritidsråd.
 • Vi prioriterar socialt samspel framför datoranvändning.
 • Vi vill möta barnens allt snabbare vardag med ”lugna stunder”.
 • Vi vill prata med varandra ”öga mot öga”
 • Vi vill hjälpa föräldrarna att förstå att de och ”hemmets lugna vrå” är viktig för barnen.
 • Vi ser möjligheter inte problem. Vi vill vara trovärdiga bland annat genom prestigelöshet.