Skola

Vår lärmiljö

Vi har hela vår F-9 verksamhet i samma hus. Våra olika avdelningar huserar på olika våningsplan i väl anpassade lokaler för vårt ändamål.

Vi har fullt utrustade salar för

  • textilslöjd

  • trä- och metallslöjd

  • NO/Teknik

  • musik

  • bild

  • hem-konsumentkunskap

  • idrott

Vi lägger en stor vikt vid att ha en vacker, trivsam och väl förberedd miljö, det är en del av montessoripedagogiken.

Utemiljön

Vår fina utemiljö är naturnära och tillgodoser naturligt elevernas behov av rörelse och erbjuder en fantastisk lek- och aktivitetsmiljö. Det finns bland annat fotbollsplan, basket- och bandyplan, lummig berså, gungor, sandlåda och en motorikbana i skogen.

Skolelever som aktiverar sig vid Karlskrona Montessorifriskolas utemiljö med motorikbana i skogen.