Verksamheten

Skola

Karlskrona Montessorifriskola är en skola med Montessoripedagogik som grundsyn och med en förstärkning i engelska och idrott. Skolan ligger på Gullberna Park i byggnaden Äspeskär. Här går eleverna från förskoleklass upp till nionde klass, och de olika årskurserna delas upp i avdelningarna Binomen, Trinomen, Abakus och Pythagoras.

Montessoripedagogik

Redan i tidig ålder tränar eleverna sig att ta ansvar över sitt skolarbete. På detta sätt utvecklar de sin empati för allas lika värde och allas olikheter. Den stora mängden konkret materiel samt de varierade undervisningsformerna förstärker barnens inlärning – vi går från konkret till abstrakt.

En ordnad och tilltalande miljö i klassrummet där var sak har sin plats

Lärmiljön

I vår skolbyggnad finns väl tilltagna ytor för de behov våra elever har. Skolan har fått sin färgsättning på våra fyra våningar efter de fyra elementen jord, vatten, luft och eld. Vi vill planera långsiktigt och genomtänkt och har därför prioriterat att ha egna ämnessalar för att få en flexibel och kvalitativ verksamhet.