Om oss

Profil

Montessoripedagogik

Karlskrona Montessori är, som namnet säger, en skola med montessoripedagogik. På vår skola använder vi montessoripedagogiken som ett medel för att nå målen i de styrdokument som gäller för grundskolan.

Förstärkt Engelska och Idrott/hälsa

Vi har valt att förstärka engelska samt idrott och hälsa i vår timplan. Målet är att förbereda våra elever för framtiden genom att stärka deras förmåga och kunskaper i engelska. Idrott och hälsa ser vi som en viktig del för att främja god fysisk och psykisk hälsa. Vi ger våra elever mer undervisningstid i dessa två ämnen än vad skollagen kräver genom att använda timmarna som heter ”skolans val”

Vårt arbete med förstärkt engelska

  • Utökad timplan
  • Vi börjar arbeta med engelska redan i förskoleklass
  • Skolgemensamma temadagar
  • Aktiviteter inom ämnet mellan äldre och yngre elever på skolan
  • Integrerar engelskan i andra ämnen – ”A touch of english”
  • Använda engelska språket i skolvardagen på ett enkelt, lekfullt och nyfiket sätt
  • Målsättning att eleverna i år 9 får möjlighet att åka till England på klass/studieresa

Vårt arbete med förstärkt Idrott och hälsa

Inom ämnet Idrott och Hälsa ser vi viljan och glädjen till rörelse som det viktigaste. Förutom att ha idrott inomhus i idrottshall har vi även friluftsliv och fyspass utomhus och då oftast i närmiljön.

I vårt samhälle idag har många barn och unga en alltmer stillasittande vardag. På vår skola ser vi därför det som ett viktigt uppdrag att ge eleverna möjlighet till ökad rörelse i sin vardag. Vi har därför valt att utöka den totala tiden i idrottsämnet. I de yngre åren används tiden till friluftsliv. De äldre eleverna har en extra idrottslektion i veckan som används till ett pulshöjande fys/konditionspass. Vi har också valt att göra en rörelsesatsning som utöver extra idrottstid även innebär att all personal aktivt jobbar för en ökad rörelse för eleverna under skoldagen. Varje månad har hela högstadiet en gemensam idrottstimme som vi kallar Move It. Många av idrottspassen sker i åldersblandade grupper.

Skolelever i blandade åldrar som samlats på stor gräsmatta under idrottsdag för att genomföra aktiviteter
Unga skolelever spelar fotboll på skolans konstgräsplan

Vi har utöver detta ett flertal skolgemensamma idrottsdagar under läsåret. Varje skoldag har vi pedagogledda rastaktiviter som ett alternativ för barnen när de har rast. På vår skolgård har vi en fin rastbod där eleverna har möjlighet att låna olika aktivitetsredskap för att uppmuntra till rörelse.

I år 7 åker eleverna på en vinterutbildning där de får möjlighet att åka skidor.

Skolan har en aktiv skolidrottsförening där alla elever kostnadsfritt erbjuds att vara med. Skol IF arrangerar friluftsdagar, aktivitetsdagar, lägerskolor, fritidshemsaktiviteter, rastaktiviteter, ledarskaps- och föreningskunskapsutbildning för de äldre eleverna samt prova på-aktiviteter. Föreningen samarbetar med olika idrottsföreningar och SISU.